30 anys d'ajuntaments democràtics

print pdf

Bona nit,

Quan un clou un acte i desprès de tants oradors corre el perill de ser repetitiu. Serè breu.

Aquests dos joves que avui presenten l’acte, no han estat escollits a l’atzar, sinó que són una mostra viva dels 30 anys de democràcia ininterrompuda en els ajuntaments. A la Montserrat Oranias i al Josep Trullols que varen néixer l’any 1979 els hi vull agrair l’acceptació d’aquesta tasca.

Avui estem aquí perquè moltes persones van apostar lliurament per un canvi en la vida dels municipis.
Homes i dones que en el seu moment s’apuntaren a les llistes de diferents opcions polítiques, cosa que desprès d’un llarg període de dictadura no era fàcil. Posicionar-te al costat d’un partit polític o una agrupació d’electors per exemple, era un tema delicat.
A totes i a tots els que han fet possible que durant el període democràtic el poble de Santa Coloma de Queralt avancés, el meu profund agraïment.

També es troben entre nosaltres persones que els va tocar formar part d’equips de govern municipal en períodes polítics diferents a la democràcia i que com tots segur que l’únic objectiu era servir al poble. Gràcies.
Es bo recordar que la democràcia és una doctrina política que defensa la intervenció del poble en l’elecció dels seus governants, per tant “Entre tots em enfortit el sistema democràtic”.

Un record especial a tres persones, que malauradament avui no estan entre nosaltres, a qui fou el primer alcalde de la democràcia el Sr. Marià Canals i Nadal, i dos dels seus regidors de l’equip el Sr. Josep Corbella i Pijuan i el Sr. Ignasi Valls i Creus.

Fora bonic que dintre de 20 anys ens poguéssim tornar a reunir per celebrar un acte com aquest, voldria dir que portaríem un període de 50 anys de democràcia ininterrompuda als ajuntaments. Al nostre país això no ha passat mai.

Moltes gràcies per la vostra assistència.

Ara farem entrega d’un petit record als qui han estat en aquest període regidors i alcaldes de l’ajuntament de Santa Coloma de Queralt.

Ramon Borràs I Ramon
Alcalde

Santa Coloma de Queralt 11 de novembre de 2009