Concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga, i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats

24/08/2018 Subvencions

Concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga, i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga, i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats, convocatòria 2018

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 16 de febrer de 2018, va aprovar la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, convocatòria 2018.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció,  per a la reducció de la proliferació d’animals d’espècies plaga (coloms i rates).

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 20 de juliol de 2018, va concedir una subvenció d’import 4.967,94 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

 

Santa Coloma de Queralt, agost de 2018.