Concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, línia de manteniment

29/08/2018 Subvencions

Concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, línia de manteniment

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, línia de manteniment (Convocatòria 2018)

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 16 de febrer de 2018, va aprovar la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2018.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a la realització de les analítiques mínimes establertes per normativa en relació a l’aigua potable de l’1 de gener de cada exercici, i per a la neteja i manteniment de dipòsits municipals; línia de manteniment.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 6 de juliol de 2018, va concedir una subvenció d’import 3.874,54 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

 

Santa Coloma de Queralt, agost de 2018.