Concessió de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal•lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

print pdf
24/08/2018 Subvencions

Concessió de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal•lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2018

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 16 de febrer de 2018, va aprovar la convocatòria de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2018.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció  per cobrir part de les despeses de l’arrendament anual dels dos aparells  desfibril·ladors.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 27 de juliol de 2018, va concedir una subvenció d’import 1.462,92 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

 

Santa Coloma de Queralt, agost de 2018.