Concessió de subvencions, d’acord amb el conveni signat entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, per al Pla Comarcal d’Inversions en millora de camins municipals, any 2019)

10/12/2019 Subvencions

Concessió de subvencions, d’acord amb el conveni signat entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, per al Pla Comarcal d’Inversions en millora de camins municipals, any 2019)

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà, dins del Programa d’Inversions del Conveni Marc de la Diputació de Tarragona, gestionen i executen inversions de competència municipal i d’abast supramunicipal finançades amb càrrec a la dotació del conveni.

El conveni preveu l’execució de les inversions de forma directe pels ajuntaments interessats mitjançant subvenció.

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà, mitjançant acord de Ple de data 29 d’abril de 2019, va aprovar l’atorgament de les subvencions als municipis beneficiaris, pel concepte del Pla Comarcal d’Inversions en Millora de Camins 2019, així com també, l’aprovació del conveni a subscriure amb els ajuntaments de la comarca per a la concessió de subvencions del Pla Comarcal d’Inversions en Millora de Camins de l’anualitat 2019. En virtut d’aquest acord, a l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt se li va concedir una subvenció d’import 3.660,63 euros, en concepte del Pla Comarcal d’Inversions en Millora de Camins 2019.

Menu

Formulari de cerca