Concessió de subvencions, per part de la diputació de tarragona, per activitats esportives de caràcter singular

20/11/2019 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la diputació de tarragona, per activitats esportives de caràcter singular

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 14 de març de 2019, es va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a activitats esportives de caràcter singular.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol•licitar una subvenció, per a activitats esportives de caràcter singular, XVII Torneig Obert d’Escacs Actius que forma part del XVI Circuït Català d’Escacs Obert Internacional, amb un pressupost de 6.268,14 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 22 d’octubre de 2019, va concedir una subvenció d’import 2.103,45 euros, per a la realització de l’esmentada actuació.

Menu

Formulari de cerca