Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2019

01/12/2019 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2019

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 1 d’abril de 2019, es va publicar la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per actuacions objecte de la sol·licitud: Realització de les analítiques, adquisició de consumibles per garantir la qualitat sanitària de l’aigua, i el manteniment dels dipòsits municipals, amb un pressupost de 4.547,52 euros.

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 1 d’octubre de 2019, va concedir una subvenció d’import 3.705,38 euros per a la realització de les esmentades actuacions objecte de la sol·licitud.

 

Santa Coloma de Queralt, novembre de 2019.

Menu

Formulari de cerca