Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per al finançament de despeses per a la portada d’aigua potable a les poblacions d’Aguiló i la Pobla de Carivenys. Convocatòria 2018(PEXI)

print pdf
25/10/2019 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per al finançament de despeses per a la portada d’aigua potable a les poblacions d’Aguiló i la Pobla de Carivenys. Convocatòria 2018(PEXI)

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 16 de març de 2018, va aprovar la convocatòria de subvencions del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI), convocatòria 2018.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció  per a realitzar les obres corresponents a la portada d’aigua potable a les poblacions d’Aguiló i la Pobla de Carivenys.
 
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 21 de setembre  de 2018, va concedir una subvenció d’import 17.272,73 euros per a la realització de l’esmentada actuació.