Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a la millora de les instal•lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2019

01/12/2019 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a la millora de les instal•lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2019

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 1 d’abril de 2019, es va publicar la convocatòria de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció, per cobrir part de les despeses de l’arrendament anual dels dos aparells  desfibril·ladors, amb un pressupost de 3.419,75 euros.

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 1 d’octubre de 2019, va concedir una subvenció d’import 1.336,86 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

 

Santa Coloma de Queralt, novembre de 2019.

Menu

Formulari de cerca