Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a les gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió de gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit tigre, els mo

30/11/2019

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a les gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió de gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit tigre, els mo

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 22 de març de 2019, va aprovar la convocatòria de subvencions per a les gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió de gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit tigre, els mosquits de les zones d’arrossars i zones humides al voltant dels nuclis urbans i urbanitzats del Delta de l’Ebre i la  vespa asiàtica, convocatòria 2019

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció,  per a la reducció de la proliferació d’animals espècies plaga en zones urbanes (coloms i rates), i per a la recollida, transport, alimentació d’animals domèstics abandonats, desparasitació i esterilitizació de gossos i gats.

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 1 d’octubre de 2019, va concedir una subvenció d’import 3.252,42 euros per a la realització de les esmentades actuacions.

 

Santa Coloma de Queralt, novembre de 2019.


Menu

Formulari de cerca