Ple extraordinari d'organització

05/07/2019

Ple extraordinari d'organització

Santa Coloma de Queralt // 4 de juliol del 2019

El passat dijous 4 de juliol de 2019 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt la sessió plenària extraordinària d’organització. Van assistir a l’acte els convocats dels diferents grups municipals. A l’ordre del dia es va aprovar la configuració de la nova Junta de Govern de l’Ajuntament , dels membres representants de l’Ajuntament  a la Junta de Govern del Consorci Sociosanitari, de l’Escola de Música i de la Societat Mercantil “Elèctrica Municipal de Santa Coloma de Queralt”. Podeu consultar la informació detallada al web de l’ajuntament.

En quant  a la distribució de les diferents regidories (àrees), les noves àrees s’han agrupat en 4 àmbits de gestió. Amb aquesta nova configuració es pretén buscar la col·laboració entre membres de diferents regidories dins de cada àmbit per permetre l’intercanvi d’informació i que la reacció davant problemes determinats sigui més àgil.

Les diferents àrees de gestió, així com el contacte de la persona responsable, han quedat definides de la següent manera:

AMBIT 1:

Ramon Mullerat Figueras - ramon@ajuntamentscq.cat 

Alcaldia. Governació, Transparència i Participació, Medi Ambient i Pedanies.

Josep Corsellas Corbella - jjcorsellas@stacqueralt.altanet.org 

Infraestructures, Serveis municipals, Hisenda i Promoció econòmica.

 

AMBIT 2:

Josep Trullols Vidal - joseptrullols@stacqueralt.altanet.org

Urbanisme, Habitatge, Mobilitat i Obres locals

Montserrat Oranias Recasens - moranias@stacqueralt.altanet.org

Cultura, Patrimoni, Turisme i Comunicació.

 

AMBIT 3:

Josep Ma Farré Vidal - jmfarrev@stacqueralt.altanet.org

Festes i Cultura popular, Entitats, Comerç i Equipaments.

 

AMBIT 4:

Pep Navarro Montserrat  -jnavarrom@stacqueralt.altanet.org

Sector primari i camins, Seguretat, i Sanitat.

Anabel Albiñana Sans - anabel@stacqueralt.altanet.org

Educació, Lleure, Joventut, Serveis socials i Esports.

 

Dins la nova política d’organització de la gestió municipal, també s’està treballant en un nou model organitzatiu estructurat en àrees (regidories) en constant col·laboració amb comissions de treball.

A mesura que es disposi de més  informació corresponent a la nova organització s’anirà publicant a la pàgina web de l’ajuntament.