Procés de selecció de personal temporal Peó de Brigrada d'Obres i Serveis

print pdf
19/12/2017

Procés de selecció de personal temporal Peó de Brigrada d'Obres i Serveis

Es fa públic el decret d’alcaldia 100/2017 d’ admesos i exclosos, en el  procés de selecció d’un treballador/treballadora, per concurs de mèrits, de personal laboral temporal PEÓ DE BRIGADA D’OBRES I SERVEIS, de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. De la mateixa manera, es fa constar totes aquelles persones que hauran de realitzar la prova de català.