S'obre el termini per presentar-se al III Concurs de Teatre Amateur de Santa Coloma de Queralt

print pdf
21/02/2017 Actualitat

S'obre el termini per presentar-se al III Concurs de Teatre Amateur de Santa Coloma de Queralt

Naltrus Teatre organitza un any més el Concurs de Teatre Amateur de Santa Coloma de Queralt, enguany en serà la tercera edició. Per aquest motiu, s'ha obert el termini de sol·licituds per totes aquelles agrupacions
de teatre de caràcter no professional que vulguin participar-hi. El període d'inscripció ja és obert i finalitzarà el proper 15 de juny. Per a més informació o inscripció us podeu posar en contacte amb el grup Naltrus Teatre
als telèfons 977 880 666  -- 665 588 214 o bé, al correu electrònic: naltrusteatresta@gmail.com

A continuació us deixem les bases del III Concurs de Teatre Amateur de Santa Coloma de Queralt:

BASES DEL III CONCURS DE TEATRE AMATEUR DE SANTA COLOMA DE QUERALT

1. Hi podran prendre part totes aquelles agrupacions de caràcter no professional que, prèviament, s’hi hagin inscrit i resultin seleccionades. Les places queden limitades a sis grups, com a màxim, per al Concurs.

2. Per optar a la selecció els grups faran arribar a l'organització: una gravació en DVD, un històric del grup,el llibret de l’obra. Enviar per correu a:

GRUP DE TEATRE  NALTRUS

Rosa Almenara

Apartat de correus 12

43420- Santa Coloma de Queralt

Tarragona

 La mencionada documentació NO serà retornada  als grups una vegada s’hagi fet la selecció.


3. El termini d'inscripció finalitzarà el dia 15 de juny de 2017.

4. Les obres que es presentin al concurs han de ser escrites i representades en català. Pot haver hi una excepció, sempre que la Comissió Organitzadora doni el vist-i-plau. Això vol dir que l'obra de què es tracti ha de merèixer aquesta qualificació.

5. La posada en escena anirà a càrrec dels participants, llums ,so,etc . .Cal que, prèviament a l’actuació, els responsables dels grups es posin en contacte amb el  grup de teatre Naltrus .

6. La durada de l'obra no podrà ser superior  a 150 minuts i un mínim de dos personatges. Si pel seu interès, innovació o qualitat ,es creu oportú, serà acceptada una obra més llarga.

7. En cas que les sol·licituds per al Concurs sobrepassin la quantitat màxima permesa, es farà una selecció d'obres per reduir el nombre a sis.

8. Tots els grups hauran de fer constar a la butlleta d'inscripció si tenen o no permís de representació de la SGAE. En cas d'ésser original o adaptada hauran d'adjuntar el text.

A la vegada s'adjuntaran, també, referències a la història de l'elenc, crítiques sobre l'actuació i qualsevol altra dada que pugui ajudar l’organització a formar se un concepte correcte de la qualitat artística.

9. Les representacions del Concurs de Teatre es faran en diumenge,  en els mesos de setembre,octubre i novembre.

Dates de representacions:

24 Setembre -19h

1  Octubre-19h

15 Octubre-19h

22 Octubre-19h

29 Octubre-19h

19  Novembre-19h

26  Novembre ( acte de cloenda i entrega de premis) -18h


10. Pel que fa a les dates d'actuació del Concurs, es procurarà harmonitzar i posar se d'acord. En cas que no hi hagi avinença es procedirà a sorteig. El resultat serà inapel·lable.

11. L'entitat organitzadora destina als grups seleccionats una subvenció per un import de 500'-€ per a la representació de cada obra, (transport,muntatge etc..)

12. Tindran dret d'accés a l'escenari i vestidors les persones que els grups concursants designin i identifiquin. L'entrada a la sala d'espectacle serà de pagament.

13. Els drets d'autors aniran a càrrec del grup que representa l’obra, l’organització no es fa responsable si es fan o no efectius.

14. Les subvencions d'actuació es faran efectives al finalitzar l’actuació  i serà imprescindible que els grups lliurin un rebut per l’ import de la subvenció on hi ha de constar el nom, l’adreça i el CIF del grup de teatre.

15. Integraran el Jurat diversos membres seleccionats per la Comissió Organitzadora entre les persones que hagin manifestat, d'alguna manera, el seu interès pel fet teatral. Contra aquesta designació, no s'admetrà reclamació de cap mena.

16. El veredicte del Jurat serà inapel·lable, i es farà públic als mitjans de comunicació locals i comarcals.

17. En cas que un dels elencs seleccionats per circumstàncies imprevistes no pogués fer l'obra el dia assenyalat, la Comissió Organitzadora es reserva el dret de buscar un grup substitut que tindrà tots els drets per a l'obtenció de premis dels quals puguin ser mereixedors segons el veredicte del Jurat.

18.En l'acte de cloenda, es produirà a la lectura del veredicte del Jurat. En el mateix acte es lliuraran els trofeus i els premis.

19. Els decorats, maquillatge, vestuari, així com els estris necessaris i el muntatge per representar l'obra, aniran a càrrec del grup concursant.

20. Qualsevol contingència no prevista a les bases serà resolta per la comissió Organitzadora.

21. La comissió organitzadora es compromet a no reproduir en cap plataforma, ni fer us comercial, dels materials que es presentin al concurs.

22. Es concediran els següents premis:

 

PREMIS:

Trofeu 1er premi millor obra

Trofeu 2 on premi millor obra

Trofeu 3er premi millor obra

Trofeu millor actriu principal

Trofeu millor actor principal

Trofeu millor actor secundari

Trofeu millor actriu secundària.

Trofeu millor direcció

Trofeu millor escenografia

Trofeu 'Votació Popular'


22. El fet de trametre la Butlleta d'inscripció vol dir que s'accepta íntegrament el contingut d'aquestes Bases.

Contacte grup de Teatre Naltrus:

Telèfon:  977 880 666  -- 665 588 214

Email del grup:  naltrusteatresta@gmail.com

 

Documents associats: