Subvenció de la Diputació de Tarragona

print pdf
27/09/2019

Subvenció de la Diputació de Tarragona

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 29 de juliol de 2019, la Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria de subvencions de caràcter excepcional 2019, amb la finalitat de finançar aquelles  actuacions urgents i excepcionals, necessàries per garantir la prestació dels serveis municipals.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt s’ha acollit a aquesta convocatòria i ha sol·licitat i justificat una subvenció per import de 24.630,18 euros, per tal de sufragar els costos de reparació i millora, deguts a causes excepcionals, en la xarxa d’abastament d’aigua potable.