Subvenció de la Diputació de Tarragona

20/01/2020 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 14 de març de 2019, va sortir publicada la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i a altres ens locals per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar dues subvencions per a les següents activitats:

- 10è. Aniversari de Naltrus Teatre amb un pressupost de 5.500,00 euros
- El Castell és Cultura, amb un pressupost de 10.000,00 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 17 de desembre de 2019, va concedir les següents subvencions:

- 10è. Aniversari de Naltrus Teatre, import concedit 2.619,10 euros
- El Castell és Cultura, import concedit 4.612,00 euros.