Subvenció per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals, 2019

print pdf
24/10/2019 Subvencions

Subvenció per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals, 2019

La Diputació de Tarragona, en data 20 de març de 2019, va publicar la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals 2019, durant el període comprès entre l’1 d’octubre de 2018 i el 15 d’octubre de 2019, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 8 de març de 2019.

Atès que la precipitació acumulada en data 14 d’octubre de 2018, d’acord amb les dades de l’estació automàtica de Santa Coloma de Queralt, va ser de 100.8 mm, l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt s’ha acollit a aquesta convocatòria i ha sol·licitat una subvenció, a la Diputació de Tarragona, per import de 10.185,30 euros per al Camí del Cor de Roure, amb un pressupost de 14.568,40 euros.