Noticies

11/01/2018 Subvencions
Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, de caràcter excepcional, convocatòria 2017 El dia 31 de març de 2017, el Ple de la Diputació de Tarragona, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de caràcter excepcional del Servei d’...
19/12/2017
Es fa públic el decret d’alcaldia 100/2017 d’ admesos i exclosos, en el procés de selecció d’un treballador/treballadora, per concurs de mèrits, de personal laboral temporal PEÓ DE BRIGADA D’OBRES I SERVEIS, de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. De la mateixa manera, es fa constar totes...
18/12/2017 Subvencions
Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.(Convocatòria 2017) La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 19 de maig de 2017, va aprovar la...
18/12/2017 Subvencions
Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per actuacions de protecció de salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines), convocatòria 2017 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 19 de maig de 2017, va aprovar la convocatòria de...
18/12/2017 Subvencions
Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga, i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats - Convocatòria 2017 La Junta de Govern de la Diputació de...
18/12/2017 Subvencions
Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, línia de manteniment. (Convocatòria 2017) La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 19 de maig de 2017...
15/12/2017
Un any més, l’Ajuntament i diferents entitats locals, han programat un ventall d’activitats per poder gaudir de les festes de Nadal a Santa Coloma de Queralt. Durant aquests dies la vila acollirà diferents propostes per a satisfer petits i grans. El tret de sortida fou el dissabte 2 de desembre amb...
25/11/2017 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 64, de data 31 de març de 2017, la Diputació de Tarragona va publicar les bases específiques que havien de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a...
24/11/2017 Actualitat
Que resta obert el període selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral temporal, PEÓ DE BRIGADA D’OBRES I SERVEIS , jordana completa, de Santa Coloma de Queralt, mitjançant concurs lliure, FINS L’11 DE DESEMBRE DE 2017 (inclòs) En el Butlletí Oficial de la Província de...
El safrà és el protagonista de la festa
10/11/2017
Per tercer any consecutiu, la vila de Santa Coloma de Queralt celebrarà una nova edició de la festa Som terra de safrà , una jornada que segueix amb l’esperit amb el qual nasqué: recuperar, divulgar i promocionar una part del llegat històric i etnogràfic al voltant del safrà. La relació entre Santa...

Pàgines