Guàrdia municipal

print pdf

Horari del servei:

⦁ De dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre.

⦁ Caps de setmana: de les 8 del matí de dissabte a les 8 del matí de diumenge.

Per qualsevol emergència fora d’aquest horari, cal telefonar al 112.

Tel. 665 918 139 

logopolicia